Tag Archives: Usuń TrojanDownloader:Win32/Dofoil.R z Safari

virus tag

Najlepszym sposobem, aby Kasować TrojanDownloader:Win32/Dofoil.R z Firefox

Pozbyć się TrojanDownloader:Win32/Dofoil.R from Windows XP : Pozbyć się TrojanDownloader:Win32/Dofoil.R

Przeglądarki zainfekowane przez TrojanDownloader:Win32/Dofoil.R

Chrome Versions Chrome 49.0.2623, Chrome 50.0.2661, Chrome 52.0.2743, Chrome 54.0.2840, Chrome 51.0.2704, Chrome 57.0.2987, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 56.0.2924, Chrome 55.0.2883
Mozilla Versions Mozilla Firefox:41.0.2, Mozilla Firefox:43, Mozilla Firefox:50.0.2, Mozilla Firefox:45.3.0, Mozilla:44.0.2, Mozilla Firefox:40.0.2, Mozilla Firefox:45.5.1, Mozilla Firefox:42, Mozilla:51.0.1, Mozilla:45.4.0, Mozilla Firefox:38
Internet Explorer Versions Internet Explorer 9-9.0.8112.16421, IE 7:7.00.6000.16441, IE 8:8.00.6001.18372, IE 8:8.00.7600.16385, Internet Explorer 7-7.00.5730.1300, Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, IE 9:9.0.8112.16421, IE 9:9.0.8080.16413, IE 7:7.00.6001.1800, Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, IE 7:7.00.5730.1300, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, IE 8:8.00.6001.18702, Internet Explorer 8-8.00.6001.18241, Internet Explorer 9-9.0.8080.16413, IE 8:8.00.6001.18241, IE 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 7-7.00.6000.16386

Continue reading